BHV opleidingen

...een goed begin is het halve werk....

De arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de ARBO-wet zegt het volgende:

"De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

In het kort komt dat neer dat naast het primaire werk hij/zij in staat moet zijn om, ten tijde van een
calamiteit zichzelf en zijn/haar collega's op een adequate manier in veiligheid moet kunnen brengen en
het incident kan minimaliseren of zelfs elimineren.

DSSF Services voorziet u en uw collega's van een gedegen training zodat u voldoet aan deze
wettelijke bepaling.
Door jarenlange ervaring is onze toegevoegde waarde dat wij de training toespitsen specifiek op uw
onderneming; wat niet van toepassing is zal niet aan de orde komen waardoor er extra ruimte is voor dat wat er in uw
bedrijf juist toedoet!